www.bells.lt
Lietuvos varpai

2022-04-08. 

Ukmergės kraštotyros muziejus. 16 val. (penktadienis).  Knygų "Užkopus į varpų bokštą" ir "Varpai Lietuvoje" pristatymas. Knygas pristatys autoriai, Lietuvos kampanologų draugijos nariai Libertas Klimka  ir Renatas Dūda.


2021-08-12. Išleista knyga "Varpai Lietuvoje" I-II dalys, 635 psl. lietuvių - anglų kalbomis. Autorius Renatas Dūda


2020-09-16 

Rokiškis.  Juozo Keliuočio viešoje bibliotekoje 2020 m. rugsėjo 20 d. 13 val. knygų pristatymas:

- Albumas "TĖVO STANISLOVO PALIKIMAS: SIUVINĖTŲ LITURGINIŲ RŪBŲ RINKINYS",

- Libertas Klimka "UŽKOPUS Į VARPŲ BOKŠTĄ";
2020-06-29     Prof. Libertas Klimka

Knyga apie Lietuvos bokštų varpus ir laikrodžius

       Jau atspaustas pilnas mokslo istoriko ir etnologo profesoriaus Liberto Klimkos knygos „Užkopus į varpų bokštą“ tiražas. Kaip rašoma knygos anotacijoje, „Varpai, sukaupę savyje technologijos, dailės, istorinės atminties ir net raštijos verčių aspektus, yra labai vertingi kultūros paveldo objektai. Gaila tik, kad įkelti į bokštų aukštybes, jie tampa girdimi, bet dažniausiai nebematomi. Ne mažiau vertingi Lietuvos bažnyčiose yra bokštų laikrodžiai. Paveldosauginio pobūdžio leidinyje aprašomi vertingiausi istoriniai Lietuvos bažnyčių bokšto varpai ir su jais sujungti laikrodžiai. Aprašomas tradicinis varpų naudojimą bažnytinėje liturgijoje, varpų liejybos istorija Europoje ir Lietuvoje, garsiausi jų meistrai ir liejyklos, folkloriniai tikėjimai varpo garsų galia, legendiniai ir tikri varpų nutikimai karų bei okupacijų metais. Skiriama plačiajai visuomenei, ypač siekiant atkreipti vietos bendruomenių dėmesį į ganėtinai apleistą, tačiau labai įdomų kultūros paveldą“.

      Knygą išleido asociacija „Dusetų kultūros fondas“, 2019, 220 p. ISBN 978-609-96130-00. Knyga nėra brangi, ją patogiausia įsigyti internetu https://www.knygos.lt/lt/knygos/uzkopus-i-varpu-boksta/

 


Čia rasite visą naujausią  informaciją

2019 12 20


Lietuvos kampanologų  draugija ir jos  
                    prezidentas Leonardas Šablinskas

sveikina Jus visus čia susirinkusius
         su Šv. Kalėdomis  ir
                    Naujaisiais 2020 metais !

Tegul  Jūsų  tėviškės  bažnyčios  varpų  skambesys  lydi
                  Jus  ir  Jūsų  artimuosius  visus
                            2020  metus...

We  wish  You  a  Merry  Christmas  
                           and  a  Happy New  2020  Year  !2019 12 08. 

Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje JE Panevėžio vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas OFM šv. Mišių metu pašventino naujuosius varpus, suteikdamas šv. Pranciškaus ir šv. Mato vardus. Po šv. Mišių JE vyskupas padėkojo varpo fundatoriams, rėmėjams ir parapijiečiams.

Varpai nulieti garsioje "Pontificia Fonderia Marinelli" Agnone miestelyje, Italijoje.

Nuotraukas yra čia:  https://www.facebook.com/kampanologija 

-------------------------------------------------------------------------------

2019 12 08. Rokiškio naujųjų varpų šventinimas.   

://www.facebook.com/kampanologija/


Galerijoje rasite Lietuvos kampanologų draugijos nuotraukas